എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Friday, 28 February 2020

പനി

മഴയെ വിലക്കിയ അമ്മേ,
വൈദ്യനെ തേടിയ അച്ഛാ,
പൊള്ളുന്ന നെറ്റിയിൽ
കൈവെച്ച പെങ്ങളേ,

          പനിയല്ല.

മുടിയിഴകളെ തഴുകിയും
മേനിയെ പുണർന്നും
മഴ നൽകിയ
ഹൃദയത്തിന്റെ ചൂടാണ്.

നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?
മഴയുടെ മനസ്സൊരു
മരുഭൂമിയും,
ശരീരം സമുദ്രവുമാണ്.
Share:  

കവിതകൾ →

തരം

Copyright © Sujeesh