എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Friday, 28 February 2020

വാക്കേത്?

ജനലരികിൽ
ചായക്കോപ്പയുമായിരുന്ന്
ഞാനതിന്റെ രുചിയറിയുന്നു.

കേൾക്കുന്നു
ഒരിലയുടെ ശബ്ദം:
ഒരൊറ്റ വാക്ക്
ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച്.

നോക്കുമ്പോൾ
മറ്റിലകൾ തലയാട്ടുന്നു
അതേവാക്കു ഏറ്റുപറയുന്നു.

പൊടുന്നനെ
മരച്ചില്ലയിളകുന്നു
കാറ്റില്ലാതെതന്നെ.
Share:  

കവിതകൾ →

തരം

Copyright © Sujeesh