എന്താണ് തിരയേണ്ടത്?

Friday, 19 June 2020

ബോംബിന്റെ വ്യാസം ― യെഹൂദ അമിഖായ്

യെഹൂദ് അമിഖായിയുടെ The Diameter Of The Bomb എന്ന കവിത മലയാളത്തിൽ
യെഹൂദ അമിഖായ്
യെഹൂദ അമിഖായ്

മുപ്പത് സെന്റീമീറ്റർ വ്യാസമുള്ളതായിരുന്നു ബോംബ്.
അതിന്റെ ആഘാതം ഏഴ് മീറ്ററോളമെത്തി.
നാല് പേർ മരിച്ചു, പതിനൊന്നുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
ഇതിനെചുറ്റി കാലത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും
വലിയൊരു വലയമുണ്ട്, രണ്ട് ആശുപത്രികളും
ഒരു ശ്മശാനവും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചൊരു യുവതിയെ
അടക്കിയത് നൂറ് കിലോമീറ്ററിലധികം അകലെയുള്ള
അവളുടെ നാട്ടിലാണെന്നതിനാൽ
വലയത്തിന്റെ വിസ്താരം പിന്നെയും കൂടുന്നു.
അവളുടെ മരണത്താൽ തനിച്ചായവൻ കരയുന്നത്
അകലെ കടലിനക്കരെയുള്ള നാട്ടിലായതിനാൽ
ലോകമാകെ ഈ പരിധിക്കുള്ളിലാകുന്നു.
ദൈവസന്നിധിയിലും അതിനപ്പുറവുമെത്തുന്ന
അനാഥരായവരുടെ കരച്ചിലിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നേയില്ല;
അതിൽ ഇല്ലാതാകുന്നു വലയത്തിന്റെ പരിധി, ദൈവവും.

'The Diameter Of The Bomb' by Yehuda Amichai
Share:  
കവിതകളും പരിഭാഷകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഇടത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനായി വായനക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുമായ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട്. ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ഈ സംരംഭത്തിനു നിൽനിൽക്കാനുള്ള ഇന്ധനമാണ്.

കവിതകൾ →

തരം